Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin

Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin

united-kingdom

Curriculum vitae

Foto: Martin Hogeboom

Ernst Hirsch Ballin (geboren in Amsterdam op 15 december 1950) is emeritus universiteitshoogleraar van Tilburg University en emeritus hoogleraar rechten van de mens van de Universiteit van Amsterdam. Hij bekleedde in Tilburg van 1981 tot en met 2021 – met uitzondering van zijn jaren in de regering – leerstoelen op het gebied van het publiekrecht (gespecialiseerd in Nederlands en Europees constitutioneel recht, en vóór 2011 ook bestuursrecht, wetgevingsvraagstukken c.q. internationaal recht). In 2020-2021 was hij vicedecaan onderzoek van Tilburg Law School. Als deeltijdhoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam (2011-2020) was hij president van het interuniversitaire Asser Instituut voor Internationaal en Europees Recht in Den Haag.

Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en adviserend lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Van 2000-2006 was hij lid van de Raad van State en sinds 2003 voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad. Van 2013-2020 was hij lid van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken.

Zijn academische werk werd tweemaal voor enige jaren onderbroken, namelijk toen hij minister van Justitie (1989-1994, tevens belast met Koninkrijksrelaties, en 2006-2010) en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het Koninkrijk der Nederlanden (2010) was. Hij werd in verschillende periodes van zijn loopbaan betrokken bij het bestuur van maatschappelijke organisaties, thans in het bijzonder als voorzitter van de raad van toezicht van de Anne Frank Stichting en als vicevoorzitter van de Vereniging Achmea.

Scroll to Top