Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin

Prof. Dr. E.M.H. Hirsch Ballin

netherlands

Blogs, Podcasts & Columns

2022

De staat van het internationale recht en waakzaam burgerschap (Buitenhof 8 mei)

Alex Brenninkmeijer (1951-2022), beschermer van medemenselijkheid in het recht

2021

Vertrouwen is goed, maar controleren is beter
Demissionair doorwerken
European variations as a Key to Cooperation (with Federico Fabbrini)
Bij de WRR

2018/2019

Remkes en de rechtstaat: Democratie

Wat niet in de grondwet staat: Kinderrechten

Wat niet in de grondwet staat: De raad voor de rechtspraak
Wat niet in de grondwet staat: De vertrouwensregel

Wat niet in de grondwet staat: De Europese Unie

Wat niet in de grondwet staat: Asiel

Sociale Cohesie

2017

Waarborgen

De Januskop van het staatsburgerschap

Binnenlandse Zaken

2016

Democratie in Amerika

Eeniederverbinden

Laboratoria van de 21ste eeuw

Zouden wij echt zo anders zijn?

Opdracht aan bestuurders

2015

Recht en vrede

Fort Europa

Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter

Opkomen voor de grondwet

Scroll to Top